Uno-X Norwegian Development Team

Et utviklingslag drevet av klubbene i samarbeid med Uno-X.

Lillehammer Cykleklubb (LCK) og Ringerike Sykkelklubb (RSK) - to av Norges ledende klubbmiljøer, har sammen med Uno-X etablert et kontinentallag eiet og drevet av de to klubbene.

Vi drømmer om å skape sterke syklister med gode holdninger. Laget skal være et trygt utviklingsmiljø som bygger store syklister og enda større mennesker. Den sportslige utviklingen til den enkelte vil naturligvis avgjøre om og når de er klare til å ta de neste stegene i sykkelverden.

Men uansett hvor langt sykkelkarrieren bringer de, skal de oppleve at de blir ivaretatt med respekt, og at det de lærer og opplever på Uno-X Norwegian Development Team er lærerikt og inspirerende.

Kontakt