Foto: Procycling.no

Stig Kristiansen tiltrer som sportsdirektør

Stig Kristiansen har takket ja til rollen som Sportsdirektør i Uno-X Norwegian Development Team* med oppstart 1. november 2017.

*Tidligere Uno-X Hydrogen Development Team

Det har vært en god dialog og prosess mellom Norges Cykleforbund og laget de siste månedene, hvor det har vært i begge parters interesse å finne en løsning som er til det beste for norsk sykkel.

Kristiansen stilles også til rådighet for NCF ved forberedelser og gjennomføring av fremtidige mesterskap hvis partene finner det ønskelig.