Et ambassadørlag med MOT

Laget drømmer om å skape robuste syklister med gode holdninger. Laget skal være en forutsigbar og langsiktig utviklingsramme for utøveren, og vi skal være forbilder for de rundt oss.

Uansett hvor langt sykkelkarrieren bringer utøveren, skal alle oppleve at de blir ivaretatt med respekt, og at det de lærer og opplever på Uno-X Norwegian Development Team er lærerikt og utviklende.

#development

Leverandorlogoer